کارگاه هفتگی

Tashkil-3Shanbeha-02

کارگاه های هفتگی خانه کاریکاتور اصفهان، بعد از ظهر هر سه شنبه در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می‌شود.

کارتون مطبوعاتی

گرم شدن زمين و افزايش مهاجرت / "پیام پورفلاح"

ادامه...

اصفهانِ نیمروز 16 اکنون در سراسر نصف جهان

Cover-Nimrooz-16