کارگاه هفتگی

Tashkil-3Shanbeha-02

کارگاه های هفتگی خانه کاریکاتور اصفهان، بعد از ظهر هر سه شنبه در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می‌شود.

کارتون مطبوعاتی

آلودگی هوا / "حامد بذر افکن"

ادامه...

اصفهانِ نیمروز 15 در سراسر نصف جهان

Cover-Nimrooz-15