گزارش تصویری « کاربرد نور و رنگ در رنگ آمیزی دیجیتال » توسظ احمد رفیعی

نوشته شده توسط sanati

کارگاه هفتگی سه شنبه 4 آبان 1395 با عنوان « کاربرد نور و رنگ در رنگ آمیزی دیجیتال » برگرار شد.

 در ابتدای جلسه "احمد رفیعی به تعریف دقیقی از نور و رنگ پرداخت و درباره فیزیک نور و انواع  نور، مثال هایی را نمایش داد. و انواع نورها را شرح داد:

direction:نور مستقیم /Difuse light: نور پخش شده/Refraction:شکست نور

وی سپس درباره انواع سایه ها در هوای ابری و آفتابی و سایه های تیز و نرم و تاثیر گرم و سرد بودن دما در نور و در مورد اریب بودن نور شرح داد.

سپس به اجرای یک اثر دیجیتال پرداخت و ضمن آن به همان مباحث نور و سایه در اجرا پرداخت. و حالت شب و روز تصویر را اجرا کرد.

در پایان جلسه انیمیشن"The dam keppeer: نگهبان سد "را برای تکمیل کاربرد نور و رنگ نمایش داد.                                                                                                             

 عکس و گزارش : محمودرضا صنعتی   

3

4

7

9

10

11

14

 

16 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی