گزارش « پرسه های شاعرانه یک کارتونیست در شهر »

نوشته شده توسط jamal

نشست تحلیل و بررسی کارتون های استاد مسعود ضیایی زردخشویی با عنوان « پرسه های شاعرانه یک کارتونیست در شهر » در کارگاه های دوهفتگی خانه کاریکاتور اصفهان برگزار شد

 

جلسۀ ۱۱دی ماه خانۀ کاریکاتور، در ادامۀ کارگاهی بود که پیش از این در تیرماه با عنوان  "خودی و دیگری در کارتون های انتقادی" برگزار شده بود. این کارگاه به بررسی و تحلیل بیش از ۵۰ کارتون از مجموعه آثار استاد مسعود ضیایی اختصاص داشت که با حضور ایشان ادامه پیدا کرد.


دزفولیان و اسدی جلسه را با مروری بر مباحث کارگاه قبلی آغاز کردند و هدف از این بحث را آشنایی دوباره و متفاوت کارتونیست ها با خودشان و آثارشان عنوان کردند تا از این طریق، در کنار خلق اثر، نسبت به دنیای درونشان، باورها، اعتقادات و در نهایت تصمیمات و عملکردشان در دنیای واقعی از طریق کارتون، با دیدی متفاوت و انتقادی تر نگاه کنند.
 در ادامه آثار در دو بخش اصلی مورد تحلیل قرار گرفتند که عبارتند از بررسی «دیگری» درون خود و «دیگری» در جهان بیرون. دزفولیان ابتدا در مورد نخستین دسته بندی که مربوط به آثار روانشناختی-فلسفی می شد و نزدیک به یازده اثر را در بر می گرفت صحبت کرد. وی منظور از دیگری درون خود را مواجهۀ کارتونیست با خود و دنیای درونش دانست؛ دنیای درونی که درگیری ها، چالش ها، لحظات پر از اندیشه و فکر کارتونیست را شامل می شود. اسدی نیز با استفاده از نظریۀ فروید و پیاده کردن سه مفهوم نهاد(ID)، خود(EGO)و فراخود(superego)بر روی آثار ضیایی، برخی از کارتون ها را از این جهت تحلیل کرد.


 در ادامه، کارتون های دستۀ دوم که درمورد «دیگری» در دنیای بیرونی کارتونیست بود، مورد بررسی قرار گرفت. خودی ها و  دیگری هایی که در  آثار ضیایی نشان داده شدند، در زمینۀ موضوعاتی مثل تقابل شهر، تکنولوژی، طبیعت، روابط و تعاملات انسانی اجتماعی در زندگی شهری، جنگ و تروریسم، رسانه، خانواده، فقر، مذهب و مطبوعات بود. اسدی با مروری بر دو گانه های مظلوم/ظالم و توانا/ناتوان، دیگری های ضیایی را در برابر خودی های او بررسی کرد.


آثار مسعود ضیایی در زمینۀ روانشناختی-فلسفی او را هنرمند کارتونیست اندیشمندی نشان می دهند که با جهان درون خود دارای دیالوگ است، صداهای گوناگون درونش را به رسمیت می شناسد و به سفرهای درونی و کشف آن مشغول است. بخشی از دغدغۀ او هارمونی و تعادلی است که در رابطۀ بین خودی ها و دیگری ها در دنیای اطرافمان از بین رفته است. اگر دیگری او شهری است آلوده که زندگی طبیعت(خودی کارتونیست که به دفاع از او می پردازد، نگرانش است و در اثر هنری خود صدای او می شود) را به خطر انداخته است و یا تکنولوژی و موبایلی است که بر روابط انسانی تأثیر منفی گذاشته، راه بازگشت تعادل، تعامل و دوستی میان «خودی» و «دیگری» را در ارتباط درست برقرارکردن با طبیعت، استفادۀ درست از تکنولوژی و دوستی مجدد انسان با انسان می داند. اگر دیگری ظالم او، جنگ طلبان، تروریست ها و رسانه هایی هستند که تنها بخشی از رخدادها و واقعیت را نشان می دهند و باعث خطای شناختی می شوند، راه توان مندی انسان های مظلوم را در برابر ظلم، مقاومت و ایستادگی می داند و حتی به نقد تربیت همراه با خشونت کودکان می پردازد که در آینده به بازتولید خودی های مظلوم و دیگری های ظالم منجر می شود. ضیایی کارتونیستی است که تنها به نشان دادن قصۀ ظالم و مظلوم در کارتون هایش نمی پردازد. خودی های مظلوم او نیز از انسان گرفته تا طبیعت و درخت و گل، همیشه منفعل و پذیرای ظلم  نیستند. در میان آنها هستند کاراکترهایی که در حد توان مقاومت و تلاش می کنند و پیروزی واقعی را بدست می آورند.

جهت مشاهده گزارش تصویری به صفحه اینستاگرام خانه کاریکاتور اصفهان بپیوندید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی